технологии

Персонализация

Опаковката продава!

Според изследвания на WARC (World Advertising Research Center) персонализацията на опаковката увеличава продажбите двойно. Технология се използва все по-широко от популярни марки на алкохолна и хранителна индустрия. Ние предлагаме персонализирани етикети за всеки продукт.


Warning: Undefined array key "text" in /home/c2tz2v36/public_html/wp-content/themes/dars/single-technology.php on line 39

Номерация с фолио

Номерацията с фолио е автоматизиран процес, чрез който номерираме лимитирани серии на готови етикети. Номерът полаган с фолиото акцентира вниманието на клиента върху уникалността на продукта и неговата колекционерска ценност.


Warning: Undefined array key "text" in /home/c2tz2v36/public_html/wp-content/themes/dars/single-technology.php on line 39

РОЛЕН печат


Warning: Undefined array key "text" in /home/c2tz2v36/public_html/wp-content/themes/dars/single-technology.php on line 39

Дигитална номерация

Дигиталната номерация, за разлика от номерацията с фолио не изисква допълнителни инструменти и материали. Тя се прилага на етап печат и дава свобода на изразяване с шрифтове, размери и цветове. Дигиталната номерация е част от технология variable data. Тя може да е първата стъпка към нова концепция за Вашият продукт.


Warning: Undefined array key "text" in /home/c2tz2v36/public_html/wp-content/themes/dars/single-technology.php on line 39

РОЛЕН печат


Warning: Undefined array key "text" in /home/c2tz2v36/public_html/wp-content/themes/dars/single-technology.php on line 39

Дигитална персонализация

Дигитална персонализация (variable data printing) е технология, която позволява персонализирането на изделия в тиража без забавяне на предпечатната подготовка и печатния процес.

Програмата автоматично поставя на определени от Вас места информация или графика от базата данни.

Този подход към опаковката носи печаливши резултати. С дигиталната персонализация Вашият продукт говори пряко с потребителя: нарича го по име и общува с него през призмата на ценностите, които носи.


Warning: Undefined array key "text" in /home/c2tz2v36/public_html/wp-content/themes/dars/single-technology.php on line 39

РОЛЕН печат