ВАЖНО:

Моля, заедно с печатните файлове изпратете и такъв за преглед във формат .jpeg, .png, .pdf за всяко изделие.

Растерни изображения (снимки, илюстрации)

Растерните изображения във файла трябва да бъдат вградени или изпратени отделно

Изисквания за файлове предназначени за ситопечат, полагане на тактилен лак и топъл печат:

Изисквания за файлове предназначени за релефен печат:

Технически ограничения: