Тази интернет страница е собственост на:

Уважаеми посетители, Създадохме настоящите правила (условия за ползване) единствено с цел да осигурим безопасни, приятни и полезни моменти, посещавайки сайта на ПЕЧАТНИЦА ДАРС. Когато посещавате www.dars.bg и ползвате информацията в нея, ние приемаме, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Съдържание

ПЕЧАТНИЦА ДАРС прави всичко възможно, за да поддържа на интернет страницата си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ПЕЧАТНИЦА ДАРС не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на www.dars.bg. ПЕЧАТНИЦА ДАРС не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на тази интернет страница.

Информация в www.dars.bg e предоставена с информативна цел и няма характер на консултация. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията от тази интернет страница са изцяло за сметка на предприелите действията лица. 

ПЕЧАТНИЦА ДАРС си запазва правото да редактира публикуваната информация, включително да прекратява достъпа до нея по всяко време

Отговорност за чуждо съдържание

Интернет страницата съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други интернет страници, поддържани от трети страни. ПЕЧАТНИЦА ДАРС не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Авторски права

Съдържание на тази интернет страница е предмет на авторското право на ПЕЧАТНИЦА ДАРС с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. 

Защита на личните данни   

Лични данни, събирани чрез интернет страницата и обработвани от ПЕЧАТНИЦА ДАРС единствено с цел предоставяне на заявени от Вас услуги при строго спазване изискванията на Регламент (EU) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 Април 2016 относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободно движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EC (“GDPR”) и на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате интернет страницата свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате формата за контакт и ни предоставите свои лични данни, данните продължават да бъдат защитени. Как обработваме данните, които сме получили директно от Вас и с Вашето предварително заявено съгласие можете да се запознаете в нашата Политика за поверителност.

ПРОМЕНИ

ПЕЧАТНИЦА ДАРС си запазва правото да редактира интернет страницата си и да прекратява достъпа до нея по всяко време и се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в сайта си.