Европейски програми

Разяснение по реда на чл. 5, ал. 3 и чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от ПМС №80/09.05.2022 във връзка с процедура за избор на изпълнител с публична покана, с предмет: Изграждане на нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локално съоръжение за съхранение на енергия

Повече информация можете да откриете тук

,,Решение за прекратяване можете да изтеглите от тук "

Печатница ДАРС обяви процедура «ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА» за определяне на изпълнител по проект BG-RRP-3.006-0189-С01, с предмет „Изграждане на нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локално съоръжение за съхранение на енергия“.

Тръжната документация можете да изтеглите от тук

На 10.11.2023 г. ЕТ „ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ“ подписа договор № BG-RRP-3.006-0189-C01 "Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии", финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС.

Открийте пълната информация тук

На 02.05.2023г. ЕТ „ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ“ подписа договор № BG-RRP-3.004-0317-C01 "Технологична модернизация в предприятието", финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС.

Открийте пълната информация тук

ЕТ“ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ“ подписа договор BG16RFOP002-6.002-0312-C01 от 21.09.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с предмет изпълнение на проект: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.

Открийте пълната информация тук

ЕТ "ДАРС-91 - ДИМИТЪР СЪБКОВ" подписа договор BG16RFOP002-2.077-0935-C01 от 14.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Открийте пълната информация тук

04.12.2020г. ЕТ "ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ" получи от ИАНМСП своя ваучер №000389 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0411 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии.

Открийте пълната информация тук

На 28.04.2020 г. /вторник/ от 14.00 ч. се проведе онлайн информационен ден (заключителна работна среща за мултиплициране на резултатите от проект) относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0078-C01/27.11.2018 г. между Министерство на икономиката и ЕТ “ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ” по проект: „Подобряване на ресурсната ефективност в ЕТ „ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ”.

Открийте пълната информация тук

На 28.04.2020 г. /петък/ от 14.00 ч. ще се проведе онлайн информационен ден (заключителна работна среща за мултиплициране на резултатите от проект) относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004- 0078-C01/27.11.2018 г. между Министерство на икономиката и ЕТ “ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ” по проект: „Подобряване на ресурсната ефективност в ЕТ „ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ”.

Открийте пълната информация тук

На 20.03.2019 г. /сряда/ от 13:00 ч. в заседателната зала на фирма ЕТ “ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ” на адрес: гр. Бургас, ул. Стефан Стамболов 105, Печатница ДАРС ще се проведе информационен ден (встъпителна работна среща за мултиплициране на резултатите от проект) относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0078-C01/27.11.2018 г. между Министерство на икономиката и ЕТ “ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ” по проект: „Подобряване на ресурсната ефективност в ЕТ „ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ”.

Открийте пълната информация тук

ЕТ "ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ" подписа договор №BG16RFOP002-3.004-0078 от 27.11.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на ресурсната ефективност в ЕТ "ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ".

Открийте пълната информация тук